11-րդ "Ա" դասարան
11-й <<А>> класс
11-րդ "Բ" դասարան
11-й <<Б>> класс
10-րդ "Ա" դասարան
10-й <<А>> класс
10-րդ "Բ" դասարան
10-й <<Б>> класс
10-րդ "Գ" դասարան
10-й <<Г>> класс
էքստեռն/դրսեկ/ շրջանավարտներ
экстерн выпускники

Լուրեր, հայտարարություններ
Вести, объявления
 
Մեր մասին
О нас
 
Ընդունեք մեր շնորհավորանքը
Примите наши поздравления!
 
Սա մեր Գորիսն է
Это наш Горис
 
Շրջանավարտները
Выпускники
 
Ֆոտոկադրեր դպրոցական տարիներից
Фотокадры из школьных лет
 
Մեր ուսուցիչները
Наши учителя
 
Դպրոցի կոմերիտական կազմակերպությունը
Школьная комсомольская организация
 
Հանդիպումներ  տարիներ  անց
Встречи спустя года
 
Մեր դպրոցն  այսօր
Наша школа сегодня
 
Շատերի առաջին դասարանը
Первый класс для многих из нас
 
Մոսկովյան հանդիպումներ
Московские встречи
 
Ուզում եք հավատացեք  ուզում եք ոչ
Хотите верьте, хотите нет
 
Մերոնք  նաև ստեղծագործում են
Наше творчество
 
Արձագանքում են կայքին
Отзывы о сайте
 
Ազատ ժամին
Досуг
 
Արխիվ
Архив
 

Рейтинг@Mail.ru

Сайт разработан в Веб-Студии "НТТР"

 
 

Մեր մասին (О нас)

     Այս կայքը պատմում է Գորիս քաղաքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի 1965-66 ուս.տարվա շրջանավարտների մասին: Դա 57 տարի առաջ էր, երբ շրջանում և հանրապետությունում ճանաչված հանրակրթական միջնակարգ ուսումնական հաստատություններից մեկը` <<Օհանյանի դպրոցը>>, միանգամից տվեց շուրջ 140 շրջանավարտ, որը աննախադեպ երևույթ էր, մի յուրօրինակ ոսկե հոսք... Նույն տարում ավարտեցին 11-րդ և 10-րդ դասարանները, եղան էքստեռն քննություն հանձնողներ: Կյանքը նրանց տարավ տարբեր ճանապարհներով, և ինչ էլ դարձած լինեն նրանք` գիտնական, բժիշկ, ուսուցիչ, թե ամենակարող ձեռքերով մասնագետ, միևնույն է, բոլորն էլ գտել են իրենց տեղը հասարակության մեջ, ապրել են ազնիվ և շիտակ, փորձել են սրբությամբ պահել հարազատ դպրոցի ավանդները` առաջին հերթին լինել լավ մարդ...

      Դպրոցն ավարտելու 40-րդ տարում կազմակերպվեց նախ մոսկվայաբնակ շրջանավարտների հանդիպումը, ապա եղան 11-րդ և 10-րդ դասարանցիների հանդիպումները հարազատ դպրոցում: Անցած հինգ տարիներին վերականգնվեցին շատ մոռացված կապեր, եղան նոր, հետաքրքիր հանդիպումներ, շատերի դասարանական ընկերությունը վերաճեց ընտանեկան բարեկամության: Կայքի ստեղծումը նախաձեռնել են մոսկվայաբնակ շրջանավարտներ Գագիկ Հայրումյանը, Սամվել Հովսեփյանը, Գագիկ Ծատրյանը, Էդիկ Մարդյանը, Սպարտակ Ամարյանը, Դարեջան Դոլունցը նպատակ ունենալով` օգտվելով ինտեռնետի հնարավորություններից, այդ կապերը դարձնելու ավելի օպերատիվ ու գործնական:

Կայքի ստեղծման գործընթացին աջակցել են նաեւ Սամվել Գրիգորյանը, Սաիդա Արզումանյանը եւ Նորա Իվանյանը:    Մենք չգտանք նման կայքի որևէ տարբերակ, և քանի որ ընդօրինակելու ոչինչ չկար, ուստի` ստեղծվածը մեր երևակայության ու պատկերացումների արդյունքն է: Այն, անշուշտ, չի կարող զերծ լինել թերություններից, որի համար կկարևորվի ամեն մի առաջարկություն:


      Յուրաքանչյուր շրջանավարտ կայքում ունի իր էջը, որը կլրացվի բացառապես տվյալ անձի կողմից ներկայացված փաստերի հիման վրա: Ցանկացած հարցադրում, որը նպատակահարմար չեք գտնի ձեր էջի համար` կարող եք չմտցնել: Տվյալ էջում առկա հարցերը պետք է դիտել իբրև շաբլոն` տեքստը գրելու համար: Օրինակ կարող է լինել նաև ձեր ընկերների արդեն պատրաստ էջերը: Տեղադրված լուսանկարները արտատպված են մեր ձեռքի տակ եղած նյութերից, դրվել է ժամանակավոր, կայքը դատարկ չլինելու համար: Դրանք կփոխվեն անմիջապես` Ձեր կողմից ներկայացվող լուսանկարներով: Ցանկալի կլինի ստանալ նյութերի էլեկտրոնային տարբերակը:

      Մենք թախիծով ու ջերմությամբ ենք հիշում կյանքից վաղաժամ հեռացած մեր ընկերներին: Կարծում ենք, որ ստեղծվող կայքը նաև նրանց չմոռանալու առհավատչյան կդառնա, ընտանիքները կարձագանքեն ու կաջակցեն նախաձեռնությանը:

      Շրջանավարտը մնում է շրջանավարտ` որ դասարանն էլ ավարտած լինի: Եվ մենք պատրաստ ենք կայքը պահել ամբողջական, բոլորի համար: Դրա հետ մեկտեղ, ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ տասնմեկերորցիները իրար հետ սերտ կապերի մեջ են և ավելի քիչ ինֆորմացիա կա տասերորդցիներից: Եթե տասերորդ դասարանցիներից կստեղծվի նախաձեռնող խումբ, որն ավելի լավատեղյակ կգտնվի իրենց դասարանցիների մասին պատմող նյութերը տեղակայելու գործում, նրանց սիրով կտրամադրվի կայքի հետ աշխատելու բանալիները:

      Նյութերը պետք է ուղարկել հետևյալ հասցեով. E-mail - ashotmn@rambler.ru
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                           
                                                                                                                                          
                                                                                                                                           

 

      Բարի ճանապարհ մեր նորաստեղծ կայքին. goris266.ru


   Этот сайт рассказывает о выпускниках 1965-66 г. Средней школы № 2 города Горис. Это было 57 лет назад, когда одно из средних учебных заведений Армении, известное в районе и республике как «школа Оганяна», сразу дало 140 выпускников, что было исключительным явлением, своеобразным золотым потоком... В том году школу окончили 11- и 10- классники, были и сдавшие экзамены экстерном. Жизнь повела их разными дорогами, но кем бы они ни стали - учеными, врачами, учителями или рабочими - все равно, все нашли свое место в обществе, жили честно и достойно, стараясь свято следовать традициям родной школы - в первую очередь, быть хорошими людьми.
   В 40-ую годовщину окончания школы была организована встреча живущих в Москве выпускников, потом состоялись встречи выпускников 11-х и 10 х классов 1965-66 г. в родной школе. За прошедшие 5 лет восстановились многие забытые связи, были новые интересные встречи, у многих школьная дружба превратилась в семейные, родственные отношения.
   Инициаторами создания сайта стали проживающие в Москве Гагик Айрумян, Самвел Овсепян, Гагик Цатрян, Эдик Мардян, Спартак Амарян, Дареджан Долунц. Их целью было, используя возможности интернета, сделать эти связи более оперативными и деятельными. В процессе создания сайта активное участие приняли также Самвел Григорян, Саида Арзуманян и Нора Иванян.
   Поскольку при подготовке сайта мы не нашли образца для подражания, то, что создано нами, -- это результат нашего воображения и понимания. Сайт, безусловно, не лишен недостатков, поэтому каждое предложение будет для нас важным.
Каждый выпускник на сайте имеет свою страницу, которая будет заполняться исключительно на основании данных , предоставленных самим лицом. Вопросы, представленные на данной странице, нужно рассматривать как шаблон для написания текста. Образцом могут служить также уже готовые страницы ваших товарищей. Помещенные фотографии перепечатаны с имеющихся у нас в руках материалов, размещены временно из-за пустоты сайта. Они немедленно будут заменены предоставленными вами фотографиями. Желательно будет получить материалы в электронном варианте.
   Все материалы нужно отправить по следующему электронному адресу: E-mail - ashotmn@rambler.ru